м-р Сашка Грујовска-Миланова, лектор

e-mail:

grujovskasashka@gmail.com

Телефонски бр. кабинет:

 

Термини за консултации:

 

Настава на додипломски студии:

Современ германски јазик 1 и 2

Современ германски јазик 7 и 8

Германски јазик В1 и В2

Германски јазик за Филолошкиот факултет 1, 2, 3 и 4