400Централа
Деканат
401Деканат
401Декан
493Продекан за настава
493Продекан за финансии
493Продекан за меѓународна соработка