НАСТАВЕН КАДАР

Ваљбона Тоска

ВОНРЕДЕН ПРОФЕСОР
e-mail: 
Телефонски бр. кабинет:32 40 426
Термини за консултации: 

 

Настава на додипломски студии:Синтакса на албанскиот јазик 1 и 2

Граматика на албанскиот јазик 7 и 8

Преземете ја биографијата