Катедрата за романски јазици и книжевности има чест да ве покани на предавањата на д-р Петар Радосављевиќ од Катедрата за романски јазик и книжевност при Универзитетот во Загреб. Предавањата ќе се одржат во Библиотеката за романски јазици и книжевности, но ќе можат да се проследат и на следниов линк од платформата Зум:
Join Zoom Meeting
 
Вторник 10 мај 2022
10:45 – 13 часот 
Istro-Romanian (origins, history, language status, phonological and morphological features)
 
Среда 11 мај 2022
13:30 – 15:45 часот 
The Bayash Roma and Bayash Romanian in Croatia (1. dio – origins & sociolinguistic facts, dialectological facts, phonological and morphological features)
 
Четврток 12 мај 2022
9 – 10:30 часот 
The Bayash Roma and Bayash Romanian in Croatia (2. dio – Croatian-Romanian language contacts, language status of Bayash Romanian)