За Франкофонскиот центар за вработливост на УАФ при УКИМ

 

На 6 јуни 2023г. во присуство на регионалниот директор на Универзитетската агенција на Франкофонијата (УАФ) за Централна и Источна Европа, г. Мохамед Кетата, ректорот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје (УКИМ), проф. д-р Никола Јанкуловски, амбасадорот на Франција во Република Северна Македонија, г. Сирил Бомгартнер, специјалниот пратеник на Претседателот на Република Северна Македонија при постојаниот Совет на Меѓународната Организација на Франкофонија, г. Пајо Авировиќ, деканката на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, проф. д-р Анета Дучевска, претседателката на Здружението на професорите по француски јазик на РМ, Марија Николовска, претставници од Францускиот институт во Скопје, професори и студенти од Катедрата за романски јазици и книжевности при Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ и вљубеници во францускиот јазик беше отворен Франкофонскиот центар за вработливост „ФЦВ – Скопје“  на Универзитетската агенција на Франкофонијата при УКИМ со седиште на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“. На настанот што се одржа на платато пред Факултетот присуствуваа и новоизбраната ректорка на УКИМ, проф. д-р Билјана Ангелов и новоизбраниот декан на Филолошкиот факултет , проф. д-р Владимир Мартиновски.

Како жариште на партнерскиот однос помеѓу Универзитетот и општествено-економската средина, Франкофонскиот центар за вработливост „ФЦВ – Скопје“  е наменет за обуки, за остварување контакт на научната со пошироката општествена заедница, за менторства насочени кон личниот развој на студентите и на дипломираните, за  стекнување трансверзални вештини, за подготовка за професионална интеграција во општеството, за поттикнување на претприемачкиот дух, за соработка и креативност при работењето, за промовирање на францускиот јазик итн.

Реновиран и технички опремен со поддршка на УАФ, овој центар ќе продолжи да соработува со Групата за француски јазик и книжевност на Филолошкиот факулет „Блаже Конески“ и да претставува академски простор во кој студентите по француски јазик од овој Факултет, како и други студенти-франкофони од УКИМ, ќе бидат добредојдени за следење обуки и активности. Со Франкофонскиот центар за вработливост раководат проф. д-р Снежана Петрова и проф. д-р Ирина Бабамова од Филолошкиот факултет „Блаже Конески“- Скопје.

Од 28 до 30 септември 2023 г. во Франкофонскиот центар за вработливост на Универзитетската агенција на Франкофонијата се одржа обука (теоретска и практична ) за стекнување знаење и вештини за Инкорпорирање во туристичката индустрија, поточно за туристички водич со познавање на некој од романските јазици. Според селекцијата на обучувачот, Бранко Босилков, претседател на Здружението на туристички водичи на Македонија, обуката ја следеа 12 учесници од редовите на студентите и наставниот кадара на филолошкиот факултет „Блаже Конески“, како и надворешни заинтересирани лица со познавање на романски јазици. Десет учесници на оваа обука, по полагањето на потребните испити, се стекнаа со национална лиценца за туристички водич.