д-р Исмет Османи,
вонреден професор

e-mail:

ismet_osmani@yahoo.com

Телефонски бр. кабинет:

32 40 426

Термини за консултации:

 

 

Настава на додипломски студии:

Лексикологија на албанскиот јазик 1 и 2

Споредбена граматика на алб. и на мак. јазик

Симултано толкување од македонски на албански јазик

Настава на постдипломски студии:

Актуелни проучувања на лексикологијата на албанскиот јазик

Настава на докторски студии:

Ономастика