д-р Марија Паунова,
вонреден професор

e-mail:

maripaunova@gmail.com

Телефонски бр. кабинет:

32 40 488

Термини за консултации:

среда од 10 до 11

 

Настава на додипломски студии:

Современ македонски јазик 1 и 2

Современ македонски јазик 5 и 6

Култура на говор

Вештини на правилно пишување

Старословенски јазик 2

Настава на постдипломски студии:

Современи лингвистички теории (сите професори од Катедрата)