Microsoft Teams

Microsoft Teams е администриран од Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.
Контакт: ukc@ukim.edu.mk – Универзитетски компјутерски центар

Почитувани,
Ве известуваме дека се отворени сите кориснички сметки (кориснички имиња) на наставниците и студентите на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ што ќе се користат за најава на Microsoft Teams. Сите кориснички имиња се во форма:
– За наставници:
ime.prezime@flf.ukim.mk и
– За студенти: ime.prezime@students.flf.ukim.mk

Упатство за дознавање на корисничкото име и за заборавена лозинка или промена на лозинка:

1. Корисничко име (дознавање на корисничкото име)
1. Отворете ја веб-страницата: servisi.ukim.mk

2. Притиснете на линкот „Најавете се“
3. Притиснете на линкот „Го заборавив корисничкото име?“, внесете го мејлот со кој се најавувате на iKnow (iknow.ukim.mk) и притиснете „Прати“.
4. На мејлот со кој се најавувате на iKnow (iknow.ukim.mk) ќе добиете порака со корисничкото име. Корисничкото име е во форма: 1. За наставници: ime.prezime@flf.ukim.mk или 2. За студенти: ime.prezime@students.flf.ukim.mk. Запишете го корисничкото име.

2. Заборавена лозинка или промена на лозинка
1. Отворете ја веб-страницата: servisi.ukim.mk и притиснете „Најавете се“
2. За заборавена лозинка или за промена на лозинката притиснете „Заборавена лозинка?“
3. Внесете го корисничкото име (ime.prezime@flf.ukim.mk или ime.prezime@students.flf.ukim.mk) и притиснете „Прати линк“
4. На мејлот со кој се најавувате на iKnow (iknow.ukim.mk) ќе добиете порака од „УКИМ – Ресет на лозинка“ со линк.
5. Отворете го линкот, внесете го корисничкото име и новата лозинка. Новата лозинка мора да е составена од минимум 9 или повеќе карактери и мора да содржи големи букви, мали букви, бројки и специјален знак (@, #, %, !). Притиснете „Ресетирај“Запишете ја новата лозинка.
6. Најавете се на Microsoft Teams со корисничкото име и со новата лозинка

Инсталирање Microsoft Teams на лаптоп/компјутер:
1. Отворете го линкот:
https://www.microsoft.com/en-ww/microsoft-365/microsoft-teams/download-app
2. Во делот „Download Microsoft Teams“ со притискање на линкот „Download for desktop“ се симнува фајлот „Teams_windows_x64.exe“

– Отворете го фајлот, т.е. инсталирајте ја програмата „Teams_windows_x64.exe“
– По инсталацијата, на Вашиот десктоп ќе се појави иконата на програмата “Microsoft Teams“.
– Отворете ја програмата “Microsoft Teams” и најавете се со корисничкото име и лозинката.

Прилог:
– Корисничко упатство за користење на Microsoft Teams: TeamsforEducation_QuickGuide MKD.pdf
– Покана за студенти или за наставници за приклучување на групата/тимот со линк или со код | Приклучете се на групата/тимот преку линк или код: 
Invite students or educators to join with a link or code | Join a team with a link or code
https://support.office.com/en-us/article/invite-students-or-educators-to-join-with-a-link-or-code-acb1bd4d-813c-4592-9aa0-ca95528960d9