Одбележување на Денот на Св. Кирил и Методиј, патрониот празник на нашиот Универзитет

24 мај 2021 г.