ПОЛАГАЊЕ НА ИСПИТОТ CILS ВО ЈУНИ 2024

 

Филолошкиот факултет „Блаже Конески“- Скопје, во официјална соработка со Универзитетот за странци од Сиена, известува дека е отпочнато пријавувањето за полагање на испитот CILS за сите нивоа: CILS livelli A1 e A2, CILS UNO-B1, CILS B1- Adolescenti, CILS B1 – Cittadinanza, CILS DUE -B2, CILS TRE- C1, CILS QUATTRO-C2 за јунскиот испитен рок.

 

Испитите ќе се одржат на 5.6.2024 и се полагаат со физичко присуство во просториите на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје.

 

Сертификатот CILS е корисен при вработување, за добивање италијанско државјанство, при упис на италијанските универзитети и секаде каде што е потребна потврда за познавање на италијанскиот јазик. Поседувањето на сертификатот CILS – B1 е потребен за добивање италијанско државјанство. Поседувањето на сертификатот CILS DUE -B2 ги ослободува студентите кои доаѓаат од земји кои не се членки на ЕУ од полагање испит за познавање на италијанскиот јазик при упис на италијанските универзитети. Сертификатот CILS QUATTRO- C2 овозможува да се заминавате со подучување на италијанскиот јазик во странство. Многу италијански форми и претпријатија го признаваат CILS како предност при стапување во работен однос.

 

Валидноста на сертификатите CILS не е временски ограничена.

Пријавувањето е во тек и завршува на 23.4.2024 година.

За подетални информации обратете се кај лектор м-р Бранка Гривчевска branka.grivcevska@flf.ukim.edu.mk

 

За подетални информации:

www.cils.unistrasi.it

 

AMMONTARE TASSE DI ESAME 

PER CANDIDATI – FASCIA “C” 

            

Livelli CILS A1 e A2 € 40 

Livello CILS UNO-B1 € 60  

Livello CILS B1 Adolescenti € 50 

Livello CILS B1 Cittadinanza € 100 

Livello CILS DUE-B2 € 70 

Livello CILS TRE-C1 € 80 

Livello CILS QUATTRO-C2 € 90 

 

CILS.UNISTRASI.IT

www.cils.unistrasi.it