Специјален онлајн курс за лекторирање и јазична редакција

 

Филолошкиот факултет ви нуди специјален курс за лекторирање и јазична редакција, за подготовка на кандидатите што имаат намера да полагаат испит за добивање лиценца за лектор, и за веќе лиценцираните лектори кои би сакале да си ги обноват знаењата и да се советуваат за различни прашања поврзани со лекторирањето.

  • Уписите ќе траат од 26.03.2024 до 01.04.2024.
  • Наставата ќе се одвива двапати неделно по 90 минути во вторник и четврток од 18:00 часот.
  • Цената на курсот изнесува 12 000 денари, со можност за плаќање на 3 рати (по 4 000 ден. на почетокот на април, мај и јуни).
  • Курсистите ќе добијат сертификат дека ја следеле наставата по лекторирање и јазична редакција доколку бидат присутни на 80 % од изведените 60 часови.
  • Наставата ќе се одвива во групи од најмалку 5, а најмногу 15 курсисти.

 

Може да се пријавите на следниот линк: https://forms.gle/Rz7tLzgCY1DUB9a49