Филолошки читања: јазикот и стилот на Блаже Конески – 7.6.2021 г. (понеделник), 10:00 ч., платформа Зум

Филолошки читања: јазикот и стилот на Блаже Конески - 7.6.2021 г. (понеделник), 10:00 часот, платформа ЗумПрограма

Continue ReadingФилолошки читања: јазикот и стилот на Блаже Конески – 7.6.2021 г. (понеделник), 10:00 ч., платформа Зум

Одбележување на Денот на Св. Кирил и Методиј, патрониот празник на нашиот Универзитет

Одбележување на Денот на Св. Кирил и Методиј, патрониот празник на нашиот Универзитет

Continue ReadingОдбележување на Денот на Св. Кирил и Методиј, патрониот празник на нашиот Универзитет

Шеста студентска филолошка конференција „Како си ми?“

Линк до КонференцијатаШестата студентска филолошка конференција „Како си ми?" ќе се одржи на 19 септември (сабота) 2020 година во аулата на Филолошкиот факултет „Блаже Конески". Конференцијата има за цел да…

Continue ReadingШеста студентска филолошка конференција „Како си ми?“