Прв академски час – 3 октомври (понеделник) во 11 часот

Почитувани студенти бруцоши, Со особена чест и задоволство ве покануваме на вашиот прв академски час, со кој свечено ќе го одбележиме почетокот на вашите студии. Првиот академски час ќе се одржи на 3 октомври (понеделник) со почеток во 11 часот во Аулата на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ – Скопје. По заедничката средба, секоја група ќе […]

Интерен оглас за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за уч. 2022/2023 г.

Интерен оглас за избор на студенти чие родителско право го врши само еден родител, кои се стекнуваат со погодноста за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за учебната 2022/2023 година Пријава на интерниот оглас Одлука за плаќање половина од износот на уписнината за прв циклус студии за студентите чие родителско право […]

Стипендии од ЛУКОИЛ Македонија за Руски јазик и книжевност

Студирајте РУСКИ ЈАЗИК И КНИЖЕВНОСТ и добијте СТИПЕНДИЈА! Петте најдобро рангирани кандидати што ќе се запишат на студиската програма Руски јазик и книжевност добиваат стипендија од ЛУКОИЛ Македонија!Со стипендијата се покриваат трошоците за школарина за учебната 2022/23 година со можност за продолжување на поддршката во наредните учебни години. Повеќе информации: slavistika@flf.ukim.edu.mk и rusistika.mk (Facebook)

CEEPUS стипендии за студенти и за наставници на Катедрата за романски јазици и книжевности

За студентите и наставниците на Катедрата за романски јазици и книжевности: Драги студенти и колеги, Задоволство ни е да ве известиме дека од академската 2022/23 нашиот факултет, преку Катедрата за романски јазици и книжевности, стана дел од Мрежата на хиспанисти во Централна Европа (Red de Hispanistas de Europa Central), којашто е дел од Средноевропска програма […]

КОНКУРС за запишување студенти на трет циклус студии – докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во акад. 2022/2023 г.

Трет циклус студии – докторски студии: КОНКУРС за запишување студенти на трет циклус студии – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во академската 2022/2023 година

КОНКУРС за запишување студенти на втор циклус студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во уч. 2022/2023 г.

Втор циклус студии – постдипломски студии: КОНКУРС за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 година

Отворен ден на УКИМ – 19 август 2022 г. (10:00 – 14:00 ч.)

Драги матуранти, наши идни студенти, ОТВОРЕН ДЕН на Универзитетот ,,Св. Кирил и Методиј” во Скопје, на 19 август 2022 во периодот 10-12 часот и 12-14 часот, со физичко присуство на секој од факултетите. Ќе бидат презентирани студиските програми на факултетите, активностите на студентите, центрите за кариера. Запознајте ги одблиску професорите и студентите, прашајте сè што […]

КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во уч. 2022/2023 г.

Прв циклус студии КОНКУРС за запишување студенти на прв циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во учебната 2022/2023 г. Втор циклус студии – постдипломски студии КОНКУРС за запишување студенти на втор циклус студии – постдипломски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје во […]